Τα μονοπάτια στην Πάτμο!

Στις 08 και 09 Μαίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο που οργάνωσε ο Σ.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαίων Περιπατητών, (ERΑ – European Ramblers Association), για την πιστοποίηση του σχεδιαζόμενου δικτύου μονοπατιών στην Πάτμο.

Περισσότερα