ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σπάνιο δείγμα όχι μόνον ανθρώπου που ασχολείται με την τέχνη του, αλλά και ανθρώπου με μοναδικό πάθος γι’ αυτό που κάνει.

Η κόκκινη κλωστή των παραμυθιών ξετυλίγεται διαρκώς στη ζωή της Δέσποινας, καθώς με έναν τρόπο και η ίδια ζει σε ένα αέναο παραμύθι.

Ο Ηλίας είναι συνθέτης, μουσικός, εικαστικός και ποιητής και προσβλέπει στην συνένωση όλων των τρόπων έκφρασής του σε μία ενιαία ροή.