ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Αρχιτέκτονες - Κατασκευαστικές

Κύριος άξονας της φιλοσοφίας των έργων του Studio 265 είναι η αρμονική ενσωμάτωση της δομής με το περιβάλλον.

Ο Γιώργος διαθέτει πέτρα για κάθε είδους λιθοδομή και επίσης ασχολείται με εκσκαφικές και χωματουργικές εργασίες.

Ο Σταύρος Ματθαίου αναλαμβάνει οικοδομικές και εργολαβικές εργασίες κάθε φύσης με εγγύηση την οικογενειακή του παράδοση.